苗族家园_三苗论坛

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

版主招募,共同携手如何注册三苗网?【三苗网主题歌】
查看: 1051|回复: 5

RUB ROOJ LOS THAM SUAV TEB HOM NTAWV HMOOB(川黔滇苗文60周年白苗文版)

[复制链接]

升级   62.68%

 楼主| 发表于 2017-11-4 21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

交朋友,享特权,马上注册登录吧!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
IMG_20171104_104946.jpg

RUB ROOJ ZAUM SIB THAM SUAV QAB TEB HOM NTAWV HMOOB NYOB RAU 11 HLIS HNUB TIM PLAUB XYOO 2017


11/04/2017
Tus Khaws: Hmoob Tus Ntsuj PligSau rau natwm no koj yuav xub saib: Ntawv Hmoob Dawb / Ntawv Hmoob Thoob Ntiaj Teb / Ntawv Hmoob Laus Tsuas / Ntawv Hmoob Mes Kas haiuv qab hais txog ntawd twb yog yam ntawv Hmoob uas Kuv sau tawm los ntawm no yad.


Kuv lub xov tooj ntawm tes tsis zoo, yog tias leej twg kaw tau duab zoo thiab yeem tso tuaj ces tso tuaj rau hauv qab, sau lub npe tuaj thiab nawb, cia koj sawv daws paub tau.


Hauv qab cov no yog kuv sau raws xws li kuv phau ntawv uas hnub no (11/04/2017) kuv sau rau hauv phau ntawv Cim los. Cov npe ces tsis txhais yeej tsis sau rov quav, vim tias kuv tsis paub lawv cov npe laus pom tau cov npe Suav xwb ne, muab lawv cov npe Suav lub suab sau ncaj ncaj tawm los xwb.


Sau rau tom ntej: 11.03.2017

Tsev pw Looj Tsheej, Paj Tawg Lag


8:30Lawv Daim Ntaub Sau Xwb Li No: DRONGX SHIK TANGF HMAOD NJOT ZOS KHAT GEUF NDEUD HMONGB DOUT 60 BUAS XONGT


Kuv khib phau ntawv txhais hloov dua tawm los yog sau ua tias: ROOJ SIB THAM HNIA / HNIAV NCO TXOG QHIA KAWM NTAWV HMOOB TAU 60 PUAS / PUA XYOO. Tsis paub tias kuv puas tau hloov yog lawm. Vim tias kuv tsis paub hom ntawv Hmoob no.


1. Xyooj Zooj Yiaj hais lus khib kev

2. Yaj Tshauj Sab hais lus ua tsaug


3. Muab nyiaj thiab daim ntawv qhuas rau cov neeg uas qhia ntawv Hmoob tau ntau ntau xyooXyooj Zooj Yiaj:

1. Hmoob cov Txwm ntawv thiab qhov uas tsis zoo
Fwj Xyib muaj txuj ci
Peb Hmoob ib lub xeem tsis sib yuav ua tau zoo dua lwm haiv neeg
Paj Tawg Lag yuav ua tau yog ib qhov chaw lwm Teb Chaws Hmoob tuaj nrhiav saib xyuas
Sau tau zaj nkauj tshiab KWV TIJ HMOOB2. Hais txuj ci Hmoob

3. Hais lus zoo rau peb cov ntawv Hmoob txoj kev nthuav hlav
Muaj tau ntau ntau yam ntau Hmoob
Muab phau ntawv Suav txhais Xyeeb Huaj no txhais los ua ntawv Hmoob
Ntawv Hmoob lus Hmoob txhais neeg npe thiab teb chaws npe yuav txhais ncaj ncaj lub Suab
Peb Hmoob yuav siv ntawv Hmoob
Luag paub cov ces peb yuav paub tau thiabYaj Tshauj Sab hais lus

1. Cov ntawv Hmoob no tsis tau qhia ntau qhia tob tob rau sawv daws
2. Muab ntawv Suav txhais ua ntawv Hmoob ces tsis tau txhais tau zoo
3. Yuav qos hauv cov lus qub lus laus kawm tau lus Hmoob tawm losYaj Tshauj Sab Hais Peb Yuav Ua Cas Ua:

1. Cov kws qhia ntawv Hmoob.
2. Kws qhia ntawv yuav paub tau zoo zoo ntawv Hmoob.
3. Saib seb puas yuav ua tau zoo dua nyem no.Hais zoo hais qhuas rau cov kws ntawv uas qhia ntawv tau zoo tau ntev los, ib huam muaj tau xya tus neeg.
Ntawm no mus ces muaj tau ntau tus kws ntawv yuav hais lus rau sawv daws, ib tus kws ntawv ces yuav siv 1/6 Teev.


Xyooj Yim Yawb:


Nws yuav hais cov lus ntawm no ces kuj sau rau hauv uas nws sau tau zaj ntawv ntawd lawm (Yog tias tsis paub nws hais dab tsi ces, cia leej twg thaum twg muab nws cov ntawv sau ntawd tso tawm los ces nej txawm paub lawm).
Yuav hais lus Hmoob ua ntej.
Yuav ntau ntau txhais lus Hmoob thiab ntawv Hmoob.
Yuav ntau nrhiav kev los pab txhawb txoj kev ntawv Hmoob no.Thoj Xyaub Pheej:


Qhia rau sawv daws paub txog Xwm Tshab cov Hmoob.
Ntawv Hmoob cov tsiaj ntawv txiv thiab tsiaj ntawv niam tsis tshua txaus yuav ntxiv dua ib cov rau hauv thiab, xws li lub uas “agg” thiab lub uas “ue” (Qhov no mas kheem lam tias kuv tsis tau mloog yuav kev lawm, yog tias kuv sau yuam lawm no ces, leej twg paub ces ho sau rau nthab hauv qab).

Siv Vab Luj / Internet qhia ntawv Hmoob.
Hauv Suav teb cov ntawv Hmoob Dawb no thiab ntawv Hmoob Suav Teb qab teb no yam twg siab yam twg qes.
Ntawv Hmoob Dawb no thiab peb cov ntawv Hmoob Paj Twg Lag no twb yuav siv.
Ob hom ntawv Hmoob twb yuav kawm.


Yaj Meej Xuj(Kuv tsis paub tias puas yog nws hais los sis yog tus kws uas Yaj Yom Toob Hais):


Nws yog nyob Kim Tsawb teb chaws tuaj.
Hais txog tias Roob Tom Naj (Tom Naj Sab) cov Hmoob ntawv Hmoob kawm zoo li cas thiab cov Hmoob zoo li cas.


Yaj Kab Meej:


Hais txog tias nws ua cas kawm tau ntawv Hmoob.
Ua hauj lwm rau lub Tsev Kav Qhia Ntawv nyob rau Looj Leej.
Kawm tau ntawv Hmoob muaj chaw siv.Yaj Tsaum Feb:

Sau Hmoob kwv txhiaj rau hauv ntawv.
Hmoob Tshuaj cov npe txhais ua ntawv Suav.Chij Tsab (Tsab Yiaj Chij):

Hais ntawv Hmoob txoj kev nthuav hlav nyob rau Paj Tawg Lag.

1. Cov kws uas qhia ntawv Hmoob yuav siv zog los qhia ntawv Hmoob.
2. Cov kws uas qhia ntawv Hmoob yauv hais lus meej meej, cov tsiaj ntawv txiv thiab tsiaj ntawv niam yuav kawm tau meej meej.
3. Kws qhia ntawv Hmoob yuav paub qhia cov neeg kawm ntawv Hmoob hu nkauj thiab.
4. Tus qhia ntawv Hmoob yauv paub cov lus Hmoob thiab cov lus Suav nws tsis yog ib yam.Vaj Vej Yaj:


Tuaj rau Kim Tsawb lub Tsev Qhia Ntawv Nruab Nrab Xij Yem tuaj.
1. Paj Tawg Lag cov Hmoob txuj Hmoob ci.
2. Ntsoog Pim Cej cov ntawv Hmoob kawm qhia.
Muaj ntawv tsis paub yuav ua cas qhia.
Xub qhia ntawv Pheeb Yeeb mam li qhia ntawv Hmoob cov tsiaj ntawv txiv thiab tsiaj ntawv niam.
3. Ntawv Hmoob txoj kev nthuav hlav nws yog li cas.
Yuav ua zog kawm ntawv Hmoob.
Nyob Suav teb xav kawm cov ntawv Hmoob dawb ces mam li mus kawm thiab yom.

Cov ntawv Hmoob uas Paj Tawg Lag no nws tsis yog tias lam ua tawm los yuav xav hloov los mus hloov xwb, nws yog muaj tau ntau tus neeg thiab tau ntau ntau sij hawm ua tau tshwm sim tawm los.


Kab Tab Yeej:


Nws yog tuaj rau Kim Tsawb tuaj.
Tub Hmoob thiab ntxhais Hmoob yuav paub tau hu nkauj.Lis Vej Ceeb:


Tuaj rau Paj Tawg Lag Tauj.
Sawv daws yuav kawm ib yam ntawv Hmoob.
Ib txhij muab lus Suav txhais ua ntawv Hmoob cia kom sawv daws hais ib lo lus sau ib hom ntawv.
Teb Chaws Koom Haum Hmoob Txoj Ci yuav ua tau los sis mus ua tej cov hauj lwm no.
Peb cov Teb Chaws Koom Haum Hmoob Txoj Ci no yuav sau ntawv rau Teb Chaws Tseem Fwv hais tias yuav muab zog los pab peb Hmoob cov ntawv Hmoob ntawm no thiab.


Yaj Hooj Cheeb:


1. Hais hom ntawv Hmoob no nyob rau Tseem Xyooj no zoo li cas lawm.
Tuaj rau teb chaws Tseem Xyooj tuaj.
Thiaj lis muaj ob tus neeg paub tau ntawv Hmoob zoo nyob rau hauv 1,000 tus neeg Tseem Xyoj.
2. Qhov Tseem Ceeb tsis kawm zoo cov ntawv Hmoob.
3. Ntawd cov Hmoob txuj ci twb yuav poob tas lawm.
4. Kawm zoo ntawv Hmoob thiaj lis kawm tau Hmoob txuj ci.

Xub muab yus cov ntawv Hmoob kawm zoo mam li mus kawm luag cov ntawv Hmoob.


Yaj Xyej:

Nws yog ib tus ntxhais kawm ntawv rau Tsev Kawm Ntawv Siab Xab Xyoj.

Qhia rau luag paub tias peb Hmoob cov ntawv Hmoob.
Hais txog tias nws yog ua cas thiaj li tau kawm tau ntawv Hmoob.


Hawj Ciam:


Ntawv Hmoob tsawg siv tsis tawm los.
Ntawv Hmoob txuas ntawv Suav ntau ntau lawm.
Lub ntawv Hmoob uas “Le” los sis “Li” muab siv tau ntau ntau lawm, yuav tsawg siv me ntsis.
Siv koj cov lus ntawm koj hais los sis sau yuav cia kom lwm teb chaws paub thiab.
Ntau cov neeg mus kawm ntawv Hmoob dawb thiab sau ntawv Hmoob dawb lawm.
Muaj ib cov neeg ces cov ntawv Hmoob lam tau lam sau.
Cov suab uas yog yog ntawm uas Roob Tom Naj (Tom Naj Sab) yuav xub ua zoo kawm tawm los rau sawv daws paub.
Rub roob los zaum hais cov ntawv txhais rau hauv Vab Luj (Internet).
Cov neeg uas sau sau ntawv ntawd yuav ntau sau ntawv rau hauv Vab Luj.
Tej cov Teb Chaws Koom Hom Hmoob Txuj Ci yuav nrhiav neeg tuaj ua tej hom hauj lwm no.
Yuav ntau ntau sau ntawv Hmoob rau hauv Vab Luj (Internet) thiab xov tooj cua.


Lauj Yawb Lam:


Nws lub chaw Thoj kom nws coj lus tuaj hais rau peb:
Ntawv Hmoob Dawb thiab cov ntawv Hmoob Suav (Paj Tawg) sib txuas.
Paub tau ntawv Hmoob zoo lawm ces yuav muab Daim Ntawv Tias Koj Paub Ntawv Hmoob lawd rau.

Ntawm no thiaj lis yog Lauj hais cov lus:
Ntawv Hmoob Dawb siv tau ntau ntau.
Cov ntawv Hmoob Dawb no ua sab raug peb Suav teb cov Ntawv Hmoob (Paj Tawg Lag cov)

Cov Hmoob uas ntseeg Tswv kuj siv cov Ntawv Hmoob dawb lawm.
Cov neeg hauv qab hais tias kom ib xyoo ua ib zaug los sis khib ib zaug kev lom zem cov ntawv Hmoob Dawv rau sawv daws.
Cia Tseem Fwv paub tau tias peb Hmoob nyem no cov neeg siv siv cov ntawv Hmoob dawb ntau lawm xwb, Tseem Fwv thiaj lis tu txoj kev no txhawb peb cov ntawv Hmoob no.
Yuav ntau ua tau tej cov ntawv los rau sawv daws kawm, ntau txhais ntawv Hmoob tawm los.


Xyooj Khej Tsim:


Muaj tej teeb meem no yuav ua cas ua:
Paj Tawg Lag ua tau zoo me ntsis.
Lawv ntawd yog nyob rau xyoo 2009 ua tau lub Tsev Koom Haum Hmoob Txuj Ci.
Ib tus xav ua ib yam, tsis yog ib lub siab.
Tseem Fwv tsis tau siv zog pab.
Hmoob kuj tsis ua ua zog los kawm thiab los sis los ua thiab.
Tsis muaj ntawv qhia.
Hauv no mas yog hais txog tias yuav ua cas ua:
Ib siab kawm ntawv Hmoob.
Paub tau tias ntawv Hmoob yog ib yam Tseem Ceeb rau teb chaws.
Ua tau kom muaj kws ntau ntau los qhia ntawv Hmoob.
Sau ib cov tub ntxhais mus ib ke kawm ntawv Hmoob.
Nrhiav neeg los sau ntawv Hmoob rau luag kawm.
Ntau hais lus Hmoob thiab ntau sau ntawv Hmoob.
Ntau muab ntawv Suav txhais los ua ntawv Hmoob.
Koom Haum Hmoob Txuj Ci yog ib yam Tseem Ceeb rau peb Hmoob.
Muab ntawv Hmoob siv ua ib yam Tseem Ceeb rau yus.


Thoj Tsim Veej:


Ntawv Hmoob pab tau peb li cas.
Tsis paub txoj kev txhais mus yuav ua cas ua.
Yeeb Yam txhais lus Hmoob ntawv Hmoob.
Lub sub twg thiaj lis yog tiag tiag.
Coj ntawv Hmoob txoj kev mus rau tom ntej tshiab zoo dua nyem no.
Muab ntawv tso xa mus rau cov tub ntxhais Laj Meej Pej Xeem saib xyuas thiab kawm ntawv Hmoob siab qes rau hauv lub Tsev Kawm Ntawv.


Hauj Xyeeb Txawb:


Npe Hmoob laus hu ua tias Faiv Xee Luag.
Nyob rau nroog Paj Tawg Lag tuaj.
Txog ntawm no ces cov neeg hais lus tag lawm luj, cia kuv sau cov lus rau tom qab thiab.


Hais rau tom qab: Xyooj Yim Yawb


Hais txog cov tsis zoo, hais txog yuav ua cas ua tom ntej mus, nyob rau zaug 19 Teb Chaws Tseem Fwv rub rooj zaum sib tham tsib xyoos los peb ua tau li cas tas tau tsis ntev tom qab no, peb tuaj rub rooj zaum sib tham rau hauv Paj Tawg Lag no, paub zoo rau peb ntawv Hmoob. Ua tau npau ntawv hauv sau muaj tau 44 zaj ntawv.


Muaj ntau ntau teb chaws cov neeg tuaj hais lus rau peb paub, qhia peb, in huam yog nyob rau hauv Suav teb tuaj.
Muaj tau tub ntxhais kawm ntawv siab tuaj thiab.


Ua tsaug rau sawv saws tuaj sib koom sib tham, cia kom peb cov ntawv Hmoob yeem ua yeem zoo tuaj.
Ntawv Hmoob txoj kev tom ntej yuav nthuav tau zoo hlav tau zoo mus.


-Tas
-Mus noj hmo.

IMG_20171104_090039.jpg

升级   100%

发表于 2017-11-5 00:15 | 显示全部楼层
小马报道得很全面。
回复 支持 反对

使用道具 举报

升级   62.68%

 楼主| 发表于 2017-11-7 19:50 | 显示全部楼层
Kws 00:00 dhau lawm twb tsis tau mus pw.
回复 支持 反对

使用道具 举报

升级   86.11%

发表于 2017-11-12 17:26 | 显示全部楼层
nbuax del
回复 支持 反对

使用道具 举报

升级   100%

发表于 2017-11-15 15:54 | 显示全部楼层
祝贺!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

点击这里给我发消息

QQ|三苗网商城|Archiver|手机版|小黑屋|手机客户端|三苗网 ( 京ICP备12028111号

GMT+8, 2018-1-20 05:22 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表